Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza
a cbdkert.hu Webáruházban elérhető termékek megvásárlásának feltételeit, a
Vásárló, valamint a Webáruházat működtető Eladó jogait és kötelezettségeit.
Az ÁSZF mindenkor hatályos változata lementhető és eltárolható a jelen
dokumentum letöltésével. A Webáruház az internet hálózatán
a cbdkert.hu URL alatt érhető el. A Vásárló, mint a Webáruház használója
köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF
bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a
Webáruházban vásárlást nem eszközölhet. A Webáruház használatához
szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a
Webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják.

1. Impresszum
Cégnév: Dacis Improvement Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8146 Jenő, Petőfi utca 20.
Telefonszám: +36 70 432 7101
E-mail cím: info@cbdkert.hu
Cégjegyzékszám: 07-09-031562
Adószám: 28833370-2-07
Tárhely szolgáltató neve: sybell.hu
2. Fogalmak
Eladó: a Webáruházat működtető és a Termékek online értékesítését végző, impresszumban
megjelölt vállalkozás.
Felek: Eladó és Vásárló együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy Vásárló.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Szerződés: Eladó és Vásárló között a Weboldal és elektronikus levelezés, mint távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszköz igénybevételével, Termék átruházás céljából létrejövő
adásvételi szerződés.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító
eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte
nélkül úgy kötnek meg, hogy a Szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők
közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, értékesítésre szánt minden birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
(gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, stb.) Vásárló.
Vásárló: a Webáruházban regisztrált és nem regisztrált természetes személy vagy vállalkozás, aki a
Webáruházon keresztül vételi ajánlatot tesz, Szerződést köt.
Vételár: a megrendelt Termékek árának az összege, amely nem tartalmazza a szállítási költséget.
Webáruház: a cbdkert.hu weboldal, amelynek használatával a Vásárló megtekintheti,
megvásárolhatja a Terméket.
3. Regisztráció
3.1. A Webáruház tartalmának minden része elérhető bárki számára regisztráció nélkül és a
vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha a Vásárló regisztrálni kíván a
Webáruházba, akkor a következő adatokat kell kitöltenie:
 E-mail cím
 Jelszó
A regisztráció sikeréről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.
3.2. A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a felhasználói fiók kezelő
felületén.
3.3. A Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a info@cbdkert.hu e-mail címre küldött
üzenettel vagy a felhasználói fiók kezelő felületén. Az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a
regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek
a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és
dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok
visszaállítására többé nincs mód. A regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésével
kapcsolatos további tudnivalókról a Vásárló az Adatkezelési Tájékoztatóból értesülhet.
3.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló
a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott
jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni
jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon
visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.
3.5. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti
annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
3.6. A regisztráció megkönnyíti a Webáruházban történő vásárlást.
4. A vásárlás menete

4.1. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt Termék saját oldalán a „Kosárba
teszem” funkcióra klikkelve lehet a Terméket a virtuális kosárba betenni. A kosár tartalma a „Vásárlás
véglegesítése” gomb megnyomásáig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti Termékek
eltávolíthatóak, a kívánt termékszám megváltoztatható, illetve a kosárba tetszés szerint újabb
Termékek helyezhetőek a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva.
4.2. A Termék kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot az oldal tetején elhelyezett
bevásárlókocsi ikonra, majd a „Vásárlás véglegesítése” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni,
majd a megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A megrendelő űrlap kitöltése
során a regisztrált Vásárlónak telefonszámot, szállítási címet (ha az eltér a regisztráció során
megadott címtől) kell megadnia, és ki kell választania a fizetési és szállítási módot. Nem regisztrált
Vásárlónak mindezek mellett a regisztrációnál feltüntetett adatokat is meg kell adnia.
4.3. A megrendelés, az űrlap hiánytalan kitöltése után a „Rendelés véglegesítése” feliratú gombra
kattintva küldhető el az Eladónak. A Vásárló a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomása előtt
köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyet „ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM
AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-BEN FOGLALTAKAT” négyzet bejelölése igazol.
4.4. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A
megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a regisztrációs vagy
vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért,
illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. A
hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén
felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.
4.5. A beérkezett megrendeléseket az Eladó rendszere automatikusan tárolja elektronikus formában.
A regisztrált Vásárló felhasználói fiókjában megtekintheti megrendelésének adatait és ellenőrizheti a
feldolgozottság állapotát.
5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei
Az adatbeviteli hibák javítására a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A
regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet
változtatni a felhasználói fiók kezelő felületén. A vásárlás során megadott adat és a kosár tartalma a
megrendelés elküldéséig bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a „Rendelés
véglegesítése” gomb megnyomása után észlel adatbeviteli hibát, azt kérjük haladéktalanul jelezze a
info@cbdkert.hu e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.
6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
6.1. A Webáruházban közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről a szerződés megkötésére
vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül
ajánlattevőnek, és a Szerződés a Vásárló Webáruházon keresztül tett ajánlatának, az Eladó által
történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
6.2. A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó késedelem nélkül automatikus e-mail
útján visszaigazolja, ez minősül az Eladó részéről ajánlat elfogadásnak. A visszaigazoló e-mail
tartalmazza az ÁSZF elektronikus elérhetőségét, a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során
megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek
felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, a fizetés
módját.

6.3. Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben
szereplő adatok tekintetében, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeinél ismertetett
módon a Vásárló kijavítást kérhet. A hibás adatok megadásával Eladónak okozott költségek, károk a
Vásárlót terhelik.
6.4. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az
elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
7. Rendelés feldolgozása, a Szerződés létrejötte
7.1. Az Eladó legkésőbb a Vásárló ajánlatának megérkezését követő 48 órán belül során egy második
e-mail útján visszaigazolja a Vásárló ajánlatát. A Szerződés a Vásárló által tett ajánlatnak az Eladó
részéről történő elfogadásával jön létre.
8. Termék ára, jellemzői
8.1. A Termék vételára minden esetben a Webáruházban feltüntetett egyedi ár. A Termék mellett
feltüntettet ár minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó ár. A Termék vételára nem tartalmazza a
szállítási díjat. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.
8.2. Egyes Termék típusok vagy a kereskedelmi mennyiséget elérő megrendelések esetén az Eladó a
megrendelés feldolgozását előleg fizetéséhez kötheti. Az előlegről az Eladó minden esetben
díjbekérőt küld a Vásárlónak.
8.3. A Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a
valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változása miatt előfordulhat, hogy a Termék annak
ellenére „elérhető”-ként szerepel, hogy valójában nincs raktáron. Az ilyen tévedésekért az Eladó
felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a Vásárlót a további teendőkről.
8.4. A megvásárolható Termék részletes jellemzői a Webáruházban, az adott Terméknél kerülnek
feltüntetésre.
8.5. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruházban elérhető Termékek
étrend-kiegészítőnek minősülnek, nem gyógyszerek vagy gyógyhatású készítmények. A Termék
előírás szerinti fogyasztás esetén jótékony hatással lehet az emberi egészségre, azonban ez függhet a
Termék fogyasztójának aktuális egészségi állapotától, életmódjától, egyedi biológiai, élettani
jellemzőitől, az általa szedett gyógyszerektől. A Terméket a Vásárló csak saját felelősségre
fogyaszthatja, az Eladónak a Termék jótékony hatásainak elmaradásáért való felelőssége kizárt.
8.6. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termék káros mellékhatásai nem
ismertek. A Terméket a Vásárló csak saját felelősségre fogyaszthatja, az Eladónak a mellékhatásokért
való felelőssége kizárt.
8.7. A Webáruházban elérhető valamennyi Termék a vonatkozó egészségügyi-higiéniai előírásoknak
megfelelően, zárt csomagolással van ellátva, amely Termék a Vásárlónak történő átadást követő
felbontása után nem küldhető vissza az Eladónak.
8.8. Az Eladó a Webáruházban tájékoztatja a Vásárlókat az aktuális kedvezményekről és akciókról,
illetve az azokra való jogosultság feltételeiről.
8.9. Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer
hibájából eredően a Webáruházban hibásan feltüntetett árért. Hibásan feltüntetett ár különösen a 0
Ft-os vagy ahhoz hasonló ár; a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár
vagy amikor a Termék ára a piaci árhoz viszonyítva indokolatlanul alacsony és az Eladó azt nem

kedvezménnyel értékesíti. Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó felajánlja a Vásárlónak a Termék
valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, a Vásárló pedig eldöntheti, hogy a Terméket valós
áron megrendeli vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a megrendeléstől.
9. Fizetési módok
9.1. Előre utalás
A Vételár kifizetésének egyik módja a banki átutalás. Az átutalás megkezdése előtt a Vásárlónak meg
kell várnia az Eladó által küldött díjbekérőt. A Vásárlónak a díjbekérő sorszámát az utalás
beazonosításához fel kell tüntetnie az átutalási megbízás közlemény rovatában. A kiszállítás kizárólag
azután kezdődik meg, miután a teljes Vételár megérkezett az Eladó bankszámlájára. A Termék
kifizetésével kapcsolatban felmerülő összes banki költség a Vásárlót terheli. A sikeres átutalásról és a
Termék feladásáról az Eladó minden esetben értesíti a Vásárlót.
9.2. Bankkártyás vagy PayPal fizetés – jelenleg még nincs
9.3. Utánvétel
Az utánvétel lehetőségének választása esetén a Vásárló a Vételárat a csomag átvételekor
készpénzben fizetheti ki. A Vásárló csak a fizetést követően jogosult a Terméket átvenni a futártól
vagy személyes átvétel esetén az Eladótól. Az előleg fizetéséhez köthető megrendelések esetében az
Eladó kizárhatja vagy korlátozhatja a Vételár utánvétellel történő fizetésének lehetőségét.
9.4. Számla
Az Eladó a Vásárló részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus
számlát állít ki a Vásárló által megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus
számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy számára az Eladó elektronikus számlát állítson ki az elektronikus számlát befogadja,
valamint az Eladó által küldött számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig töltheti
le. A Vásárló az elektronikus számláról legfeljebb a külön törvényekben (Áfa tv., Számviteli tv.)
meghatározott időtartamig kérhet másolatot. Az Eladó által kiállított elektronikus számlát a Sybell
Informatika Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2.em. 206.) látja el időbélyegzővel és digitális
aláírással az Eladó megbízásából. Az Eladó által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton
kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és
adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a
hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az a Vásárló, aki elektronikus úton
adja le megrendelését és kiszállítással kívánja a Terméket átvenni, minden esetben a fentieknek
megfelelő elektronikus számlát kap a rendeléséről. Azok a Vásárlók, akik a megrendelés során a
személyes átvételt választották, az Eladótól kapnak nyomtatott számlát.
10. Kiszállítás, személyes átvétel
10.1. Kiszállítás
A rendeléseket az Eladó általában 2-3 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott
termék a raktárból elérhető. Az Eladó törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal
felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. A szerződés teljesítési ideje a
megrendelés befogadásáról szóló második visszaigazoló e-mailben (ÁSZF 7.) közölt szállítási határidő.
Az esetleges késedelem esetén az Eladó minden esetben értesíti a Vásárlót és tájékoztatja a
megrendelés teljesítésének pontos idejéről. Az Eladó javasolja, hogy a Vásárló szállítási címnek
minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 18 óra között

folyamatosan tartózkodik és a Terméket át tudja venni. A Vásárló a kiszállításkor az átvétel
időpontjában köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni,
amennyiben mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a
Termék, a Vásárlónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen
csomagolású Terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. Az Eladónak utólag jegyzőkönyv
nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény
aláírásával a Vásárló ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag megfelel a megrendelésében
foglaltaknak. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító
értesítést hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.
10.2. Szállítási módok
A Termék kiszállítását az Eladó megbízásából a Magyar Posta futárszolgálat – Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Igazgatósága (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.) – végzi.
A szállítás díja: 1490 Ft, illetve az utánvét kezelés költsége 20.000 Ft beszedett összegig 400 Ft.
11. Elállás joga
11.1. Elállásra jogosult, elállás bejelentésének határideje
Az e pontban foglaltak szerinti elállás joga kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vásárlót illeti meg. A
Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Terméknek, több Termék
szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek, több tételből vagy darabból álló Termék esetén
az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a
szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének
a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
11.2. Elállási jog gyakorlásának menete
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni (postán vagy e-mail útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek
igénybevételével az Eladó részére. A Fogyasztó nyilatkozata megtételéhez használhatja a 45/2014
(II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó
határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát az Eladó részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszerűen
gyakorolta.
Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket az Eladónak, az ÁSZF 1. pontban
feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos
határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.
A Termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Eladónak az
utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldési költségén kívül
az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek

amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választotta. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg
vissza nem kapta a Terméket.
A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz
az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja;
e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha
az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.
11.3. Elállási jog kizárása
Az Eladó által forgalmazott Termékek zárt csomagolással ellátott étrend-kiegészítők, amelyek
egészségvédelmi és higiéniai okokból az átadást követő felbontásuk után nem küldhetők vissza.
12. Szavatosság
12.1. Kellékszavatosság
A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet. Az Eladó hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a
Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
12.1.1. Kellékszavatossági igények
A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére
Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
12.1.2. Kellékszavatossági határidők
Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit, Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel
időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Fogyasztó
2 éves, fogyasztónak nem minősülő Vásárló 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
nem érvényesítheti. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni az Eladóval. A Vásárló közvetlenül az
Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta
(számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a
szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló
részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba
oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági
igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles

bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha a Vásárló
a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része
tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek.
12.2. Termékszavatosság
A Termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a 12.1. pontban meghatározott jogot vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy
ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági jog közvetlenül a Termék gyártójával vagy az
Eladóval szemben érvényesíthető. Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
12.2.1. Termékszavatossági igények
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód.
12.2.2. Termékszavatossági határidők
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése
után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon
belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a
Fogyasztó felelős.
A gyártó, Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, Eladó a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
12.3. Szavatosság érvényesítése
A Vásárló a megvásárolt Termékre vonatkozó szavatossági igényét levélben az Eladó címén, e-mailen
vagy telefonon jelezheti nevének, címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával.
Amennyiben a hibásként megjelölt Termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba
sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a Terméket nem
cseréli, és a Vételárat nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a Terméket
személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.
13. Jótállás
A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó által a Webáruházban forgalmazott Termékek nem Tartós
fogyasztási cikkek, ezért azokra jótállás nem voatkozik.
14. A Webáruház használata

14.1. Technikai feltételek
A Webáruház megfelelő működéséhez a Vásárlónak rendelkeznie kell szélessávú
internetkapcsolattal, internet böngészővel (Internet Explorer 9, Google Chrome, Mozilla Firefox 7,
Opera 10, Safari 6.1.1 vagy e böngészők későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet,
a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítással, Microsoft Windows 7,  Linux, OSX 10.7 vagy ennél
magasabb rendű operációs rendszerrel és ezen programok futtatására alkalmas számítógéppel,
mobiltelefonnal, vagy táblagéppel.
14.2. Felelősség korlátozása
A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak
ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt események miatt,
bármilyen okból is következtek be:
 az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű
megváltozása
 bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház
akadálytalan működését és a vásárlást
 bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
 bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy
papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
 bármely szoftver nem megfelelő működése
 bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a
Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.
A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal használata során a valóságnak mindenben
megfelelő adatokat bocsát az Eladó rendelkezésére. A Vásárló kizárólag a saját vagy az általa
képviselt természetes vagy jogi személy (Vállalkozás) adatait jogosult az Eladóval közölni. A Vásárló
ezzel ellentétes megtévesztő magatartása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. A Vásárló
felelősséggel tartozik a valótlan vagy más valós személy adatainak megadásából, illetve
Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Eladó ilyen esetben minden segítséget
megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden
Vásárló saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor,
amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az
bármely más módon az Eladó tudomására jut, úgy az Eladó jogosult bármely tartalom, illetve azok
része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést
megvalósító magatartás esetén az Eladó jogosult az adott Vásárlót véglegesen kizárni az oldal
használatából, ideértve törölheti a Vásárló regisztrációját.
15. Szerzői jog
A Webáruház felületén található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató,
jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői joga térbeli és időbeli korlátozás nélkül az

Eladót illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő
vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó szerzői és egyéb
jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a
jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház tartalmának
másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen
ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden
olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve
arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által
valamely felhasználó vagy Vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.
Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért
érdeksérelem esetén az Eladó jogosult a Vásárló regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni,
személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy
érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről az Eladó
nem köteles értesíteni a Vásárlót.
A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. Az Eladó jogosult azonban
ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.
A Webáruház vagy annak bármely része más domain-en például keretes alkalmazásként – mintegy
saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén
lehetséges.
Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a
benyomást, hogy az Eladó javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás
vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.
A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az Eladó valamint a linkelő weboldal között
fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása
ellen fellép, amely árt az Eladó vagy a Webáruház hírnevének és érdekeinek.
16. Adatvédelem
Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a Vásárló adatainak védelme
érdekében. Az adatok, elektronikus számlák elektronikusan kerülnek tárolása az Eladó rendszerében
vagy az általa megbízott tárhelyszolgáltató rendszerében, melyek korszerű műszaki védelem alatt
állnak. Az adatok biztonsága érdekében az Eladó az adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről
folyamatosan gondoskodik és a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök (pl.: tűzfal)
alkalmazásával igyekszik megakadályozni illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. A számviteli
adatokat – az elektronikus számla kivételével – az Eladó eredetben őrzi. A dokumentumokat jól
zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben tárolja. Az Eladó
megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá. Az adatok harmadik személy felé nem továbbíthatók, nem hozhatók nyilvánosságra,
más módon sem tehetők hozzáférhetővé. A korlátozás alól kivételt képeznek az Eladó érdekkörében
eljáró harmadik személyek (pl.: futár) a szerződés céljának megvalósulásához szükséges mértékben. A
Vásárló személyes adatainak kezeléséről bővebben az Adatkezelési Tájékoztatóból kaphat
felvilágosítást.
17. Panaszügyintézés

A panaszok bejelentésére, a kapcsolattartásra használható postacímen vagy a megadott e-mail címen
írásban van lehetőség. Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben
megválaszolja. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében az e-mailben történő válaszadást is jelenti. A
panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárló a 18.
pontban szereplő egyéb jogérvényesítési lehetőségek igénybevételét megelőzően köteles a
panaszának kivizsgálását lehetővé tenni az Eladó számára.
18. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való
tárgyalások során nem rendeződik, akkor a Fogyasztó számára panasztételt kezdeményezhet az
illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, igénybe veheti békéltető testület eljárását, illetve peres
eljárást indíthat.
Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., telefon: +36 22 510-310, e-mail: bekeltetes@fmkik.hu)
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.
A Vásárló a felek közötti vita békés rendezése érdekében igénybe veheti az Európai Bizottság által
létrehozott online vitarendezési platformot. A weboldalon a Vásárló és az Eladó közösen
kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési
platform elérhető
a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU linken.
A felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF-ből eredő jogviszonyukra a magyar jogszabályok érvényesek.
A Vállalkozásnak minősülő Vásárló elfogadja, hogy a felek peres eljárás esetére az Eladó székhelye
szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. Záró rendelkezések
19.1. A szerződés nyelve a magyar. Jelen ÁSZF-et Eladó papíron nem küldi el a Vásárlónak. Vásárló
elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azt az
Eladó nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető. A Vásárló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Eladó az ÁSZF lementéséhez, előhívásához szükséges elérhetőség elektronikus levélben (mint
tartós adathordozón) történő elküldésével tegyen eleget a jogszabályokban előírt közlési
kötelezettségének. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.
19.2. Az Eladó jogosult jelen ÁSZF-et a Vásárlók a Webáruház felületén keresztül történő előzetes
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést
követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a
módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
19.3. Bármely Vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A
változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
19.4. Az Eladó jogosult továbbá a forgalmazott Termék körét, vételárát, határidőket, stb.
megváltoztatására. A változás a Webáruház felületén történt megjelentés időpontjától hatályos.

19.5. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával kifejezi, hogy az abban foglalt valamennyi rendelkezést
megismerte és azoknak mindenben megfelel, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jenő, 2021.02.22

  • Nincs termék a kosaradban. :(